ಹಾಯ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಕಳ್ಳ ಅಂಡ್ ಕುಳ್ಳ-

ಹಾಯ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಕಳ್ಳ ಅಂಡ್ ಕುಳ್ಳ. ಹೇಗಿದ್ದೀರಿ. ಚಾರ್ಲಿ ಚಾಪ್ಲಿನ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮ್ಮ ನೆನಪಾಯಿತು ನೋಡಿ. ಅರೆ ಮಾರಾಯರೇ ನೀವು ಆ ರೀತಿ ಇದ್ದೀರಿ ಅಂತ ಅಲ್ಲ. ನೀವು ಚಾಪ್ಲಿನ್ ಬಗ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಅದ್ಭುತವಾದ ಕಥೆ ಅನ್ನೋ ಕಥೆ ಬರೆದಿದ್ದೀರಿ. ‘ಅವಧಿ’ಯಲ್ಲಿ ಓದಿ ಸುಸ್ತಾಗಿದ್ದೆವು. ಚೇತನಾ ತಮ್ಮ ಬ್ಲಾಗ್ನಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿದ್ದ ‘ಜೋಧಾ ಅಕ್ಬರ್’ ಳನ್ನು ಮಾನವ ಕಳ್ಳ ಸಾಗಾಣಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದೆವು. ಅಥವಾ ಜೋಧಾಳಿಗೇ ನಮ್ಮ ‘ಮಾಯಾ ಚಾಪೆ’ ಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅನಿಸಿತ್ತೇನೋ..

ನೇರ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬರೋಣ. ನಿಮ್ಮ ‘ಕಳ್ಳ-ಕುಳ್ಳ ಬ್ಲಾಗ್’ ನಿಂದ ಚಾಪ್ಲಿನ್ ನನ್ನು ಹೇಗೆ ಕದ್ದೊಯುವುದು ಎಂದು ಸ್ಕೆಚ್ ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಸಫಲವಾಗಲು ನಿಮ್ಮ ಸಹಕಾರ ಇರಲಿ. ಚಾಪ್ಲಿನ್ ಹುಟ್ಟು ಹಬ್ಬದ ದಿನದ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಕಳ್ಳ ಸಾಗಾಣಿಕೆ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿರಬೇಕು ಅಂತ ಆಸೆ.

Advertisements

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: