ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನೀರಿನ ಚಲನ ಚಿತ್ರೋತ್ಸವ …

ಮುರಳಿ ಕಾಟಿ ಅವರ ಸಾಕ್ಷ್ಯ ಚಿತ್ರ  ಹರಿದ ನೆನಪುಗಳು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ವಸಂತ ನಗರದಲ್ಲಿರುವ ಅಲೆಯನ್ಸ್ ಪ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ನಲ್ಲಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನೀರಿನ ಚಲನ ಚಿತ್ರೋತ್ಸವದ ಭಾಗವಾಗಿ ಪ್ರದರ್ಶನಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ

3 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ನಡೆಯುವ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನೀರಿನ ಚಲನ ಚಿತ್ರೋತ್ಸವದ ವಿವರ ಇಂತಿದೆ

Alliance Francaise

Millers Tank Bund Rd, Vasanth Nagar
Bengaluru, Karnataka

Friday 27th August, 2010

10.30am

Grit (Australia/Brigid Burke/10min)

10.40am

Brooks Soak Country (Mer Rrkwer-akert)(Australia/Lisa Watts/24min)

11.05am

Slippery Slope (USA/Lisa Seidenberg/9min)

11.15am

TEA BREAK

11.30am

Addicted to Plastic (Canada/Ian Connacher/85min)

1.00pm

LUNCH BREAK

2.00pm

Karez in Kurdistan (The Netherlands-Iraq/Joshka Wessels/20min)

2.20pm

The Soul of Water (Sweden/Kurt Skoog/57min)

3.15pm

TEA BREAK

3.30pm

Laya Project (India/Harold Monfils/68min)

4.40pm

For Tomorrow (Nalegagi) (India/Praveen Malnad/13min)

(Director will be present for the screening)

5.00pm

Water and a City (India/Swati Dandekar/52min)

(Director will be present for the screening)

6.45pm

Invocation Film

Once Upon a River (India/Ajith Samuel & Narahari/9min)

Introduction by Film-makers

Inauguration of VOICES FROM THE WATERS 2010: 5th International Film Festival on Water by National award-winning actress Umashree.

Inauguration of WATER VOICES by H.A. Kishore Kumar, President, Malanadu Janapara Horatta Samithi

Inaugural Film

The Waters of Chenini (Le Acque di Chenini) (Italy/Tunisia/Elisa Mereghetti/15min)

Saturday 28th August, 2010

10.30am

Tranquil Streams (South Africa-India/ Ryan Beifus/5min)

10.35am

World of Water (Yaku Patsa) (Peru/Carlo Brescia/34min)

11.10am

Go with the Flow (The Netherlands/ Joshka Wessels/26min)

11.35am

TEA BREAK

11.50am

Flooded (Bulgaria/Maria Averina/20min)

12.10pm

Chronicle of a Death (India/Gautam Sen/3min)

12.15pm

Parobas- The Émigré (India/Sudipta Mukhopadhaya/41min)

1.00pm

LUNCH BREAK

2.00pm

Be Water, My Friend (Italy-Uzbekistan/Antonio Martino/14min)

2.15pm

Water (India/Films Division/19min)

2.35pm

Renukaji, In Delhi’s Taps (Renukaji Dilli Ke Nalon Mein) (India/Kurush Canteenwala/30min)

(Director will be present for the screenings)

3.15pm- 3.45pm

WATER VOICES: Mr. Hanumanthu & Mr. Hanumavva, Khyada Village, Badami

3.45pm

TEA BREAK

4.00pm

A Journey (India/R. Boopalam/5min)

(Director will be present at the screening)

4.10pm

Harida Nenapugalu (India/Murali Mohan Kati/30min)

(Director will be present for the screening)

5.00pm

Centipede Sun (France/Mihai Grecu/10min)

5.10pm

Journey with River Cauvery (India/ Bhavani G.S./12min)

(Director will be present for the screening)

Kere Stop (India/Bhavani G.S./4min)

(Director will be present for the screening)

5.40pm

Meltdown in Tibet (Canada-Tibet/Michael Buckley/12min)

6.00pm

TEA BREAK

6.15pm

Cattle Camp (Kyrgyzstan/Alijan Nasirov/28min)

6.45pm

The Damned Rain (Gabricha Paus) (India/Satish Manwar/95min)

Sunday 29th August, 2010

10.30am

Winds of Change (Badalti Fizayen) (India/Sunil Shukla/25min)

10.55am

UR (Basque Country/Heli Suarez & Mario Angulo/20min)

11.15am

When the World Sinks (Greece/Yorgos Averogoulos/52min)

11.15am

Melting Paradise (India/Ajay Bedi & Vijay Bedi/13min)

11.30am

TEA BREAK

11.45am

H2Oil (Canada/Shannon Walsh/77min)

1.00pm

LUNCH BREAK

2.00pm

Owners of the Water: Conflict & Collaboration Over Rivers (Brazil-Venezuela/Laura R. Graham, David Hernandez Palmar, Caimi Waiasse/34min)

2.35pm

Life for Sale (Greece/Yorgos Avgeropoulos/61min)

3.35pm

TEA BREAK

3.50pm

Goa Goa Gone (India/Kurush Canteenwala/25min)

(Director will be present for the screening)

4.30pm

WATER VOICES: C. Nataraj, Nagadala

5.00pm

Woman (Ikwe) (Canada/Caroline Monnet/ 5min)

5.05pm

Living on the Edge (India/Raseena Sherif & Anu Priya/15min)

(Director will be present for screening)

5.30pm

The Land of Vanishing Lakes (India/Ishani K. Dutta/20min)

5.50pm

TEA BREAK

6.00pm

CLOSING CEREMONY

6.15pm

The Voice of the Mapuche (La Voz Mapuche) (Chile-Argentina/ Pablo Fernandez & Andrea Henriquez/113min)

Advertisements

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: