Archive for the ‘zoom baraabar zoom’ Category

The complan kids…………..

The old ” Iam a complan boy … Iam a  complan girl…..” ad that featured todays bollywood stars Shahid Kapur and Ayesha Takia

complan

ಅಪರೂಪದ ಆಲ್ಬಂ

ನಮ್ಮ ಓದುಗರಾದ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಗೌಡ ಹಾಗೂ ಸುಬ್ರಮಣ್ಯ ಅವರು ಒಂದು ಅಪರೂಪದ ಛಾಯಾಚಿತ್ರವನ್ನು ಕಳಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಗಾಂಧಿ ಹಾಗೂ ಚಾಪ್ಲಿನ್ ಭೇಟಿಯ ಚಿತ್ರ ಇದು. ಇಬ್ಬರು ಮಹಾನ್ ಸಂವಹನಕಾರರ, ಇಬ್ಬರು ಮಹಾನ್ ಹೋರಾಟಗಾರರ ಈ ಚಿತ್ರ ನಿಮ್ಮ ನೆನಪಿನಲ್ಲೂ, ಭಂಡಾರದಲ್ಲೂ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿರಲಿ..